บริษัท เซนชู อิเลกทริก อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทสายไฟครบวงจรของญี่ปุ่นที่มีสินค้าในสต็อกมาก จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและวางใจได้